Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ul. J. Słowackiego 17

Szczecin 71-434


mgr inż. Anna Buchwał

anna.buchwal@zut.edu.pl